skip to primary navigation skip to content
*** PLEASE READ ************************************** THIS PAGE HAS BEEN IMPORTED FROM THE OLD SITE. FORMATTING IS MAINTAINED BY AN EXTERNAL STYLESHEET. WHEN YOU EDIT THIS PAGE, YOU MAY WANT TO REMOVE THE REFERENCE TO THIS STYLESHEET AND UPDATE THE FORMATTING. ******************************************************
Untitled Document

Hi, Matt!

I found a link to your Web page while surfing snopes.com. You are interested
in "Cmabrigde Uinervtisy" text translation in Finnish, so here is the
unscrambled text first:

Cambridgen yliopiston tutkijoiden mukaan kirjainten järjestyksellä sanassa
ei ole merkitystä, kunhan ensimmäinen ja viimeinen kirjain ovat oikeilla
paikoillaan. Loppu voi olla täyttä sotkua ja silti luettavissa ilman
ongelmia. Tämä johtuu siitä että ihmismieli ei lue yksittäisiä kirjaimia
vaan kokonaisia sanoja.

The translation is very strict and contains some awkward expressions I
wouldn't normally use but I wanted to retain the original text as much as
possible. (For example, I've said "the human mind" although I'd normally use
"human brain" in this kind of context.)

OK, here's a scrambled version I did at http://www.lerfjhax.com/funky.php:

Cmdbaegirn yiopoitsln tjeokdtuiin mauakn keirntjian jtskeylsäelrjä saanssa
ei ole myierktstä khunan ememiinsnän ja vineimein kriijan oavt oliikela
piakliaoaln. Lpopu voi olla tätytä skuota ja stlii lisvustetaa imlan
omenglia. Tmää jhotuu sitiä että isimmilhei ei lue yiiskittsää kiarmijia
vaan kasiokinoa soanja.

Compared to English version, Finnish scrambled version is much harder to
understand. Some words are totally uncomprehendable and it is really hard to
figure out what the text is all about.

Best Wishes

Ari Ruottu
Finland

genesis();